O.E.J. Uhlenbeck Holding B.V. voert binnen de ICT uiteenlopende (test)opdrachten uit bij tal van gerenommeerde klanten; zowel rechtstreeks als via derden. OEJ Uhlenbeck Holding BV hecht daarbij veel waarde aan een goede verstandhouding met haar opdrachtgevers. De samenwerking tussen Uhlenbeck Holding en haar opdrachtgevers start met het afsluiten van een éénmalige Raamovereenkomst, plus een Deelovereenkomst per uit te voeren opdracht. In de Raamovereenkomst zijn onder andere de gedragsregels en procedures vastgelegd waaraan de Uhlenbeck Holding professional zich binnen de organisatie van de opdrachtgever moet conformeren. In de Deelovereenkomst, die op naam staat van de ingezette professional, zijn de detailafspraken vastgelegd over onder meer: de aard en duur van de opdracht, de werklocatie, de contactpersonen en het overeengekomen uurtarief. Het doel van deze handleiding is om de Uhlenbeck Holding medewerker, die bij een opdrachtgever wordt gedetacheerd, vooraf te informeren over de in de Raamovereenkomst overeengekomen gedragsregels en procedures. Deze zijn voor hem/haar namelijk van toepassing zowel in het geval van directe inzet bij de klant, als in het geval van inzet bij de klant via derden. Daarnaast is dit document aangevuld met handelswijzen die Uhlenbeck Holding binnen haar dienstverlening van haar professionals verlangt. Deze verplichtingen zijn voor een deel ook vastgelegd in het document ‘Arbeidsregelingen OEJ Uhlenbeck Holding BV. Uhlenbeck Holding verzoekt iedere medewerker dan ook deze handleiding aandachtig te lezen en na van de inhoud kennis te hebben genomen, het voorblad te ondertekenen en te retourneren aan de directie van OEJ Uhlenbeck Holding BV.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *