O.E.J. Uhlenbeck Holding B.V. voert binnen de ICT uiteenlopende (test)opdrachten uit bij tal van gerenommeerde klanten; zowel rechtstreeks als via derden. OEJ Uhlenbeck Holding BV hecht daarbij veel waarde aan een goede verstandhouding met haar opdrachtgevers. De samenwerking tussen Uhlenbeck Holding en haar opdrachtgevers start met het afsluiten van een éénmalige Raamovereenkomst, plus een Deelovereenkomst per uit te voeren opdracht. In de Raamovereenkomst zijn onder andere de gedragsregels en procedures vastgelegd waaraan de Uhlenbeck Holding professional zich binnen de organisatie van de opdrachtgever moet conformeren. In de Deelovereenkomst, die op naam staat van de ingezette professional, zijn de detailafspraken vastgelegd over onder meer: de aard en duur van de opdracht, de werklocatie, de contactpersonen en het overeengekomen uurtarief. Het doel van deze handleiding is om de Uhlenbeck Holding medewerker, die bij een opdrachtgever wordt gedetacheerd, vooraf te informeren over de in de Raamovereenkomst overeengekomen gedragsregels en procedures. Deze zijn voor hem/haar namelijk van toepassing zowel in het geval van directe inzet bij de klant, als in het geval van inzet bij de klant via derden. Daarnaast is dit document aangevuld met handelswijzen die Uhlenbeck Holding binnen haar dienstverlening van haar professionals verlangt. Deze verplichtingen zijn voor een deel ook vastgelegd in het document ‘Arbeidsregelingen OEJ Uhlenbeck Holding BV. Uhlenbeck Holding verzoekt iedere medewerker dan ook deze handleiding aandachtig te lezen en na van de inhoud kennis te hebben genomen, het voorblad te ondertekenen en te retourneren aan de directie van OEJ Uhlenbeck Holding BV.

O.E.J. Uhlenbeck Holding B.V. voert binnen de ICT uiteenlopende (test)opdrachten uit bij tal van gerenommeerde klanten; zowel rechtstreeks als via derden. OEJ Uhlenbeck Holding BV hecht daarbij veel waarde aan een goede verstandhouding met haar opdrachtgevers. De samenwerking tussen Uhlenbeck Holding en haar opdrachtgevers start met het afsluiten van een éénmalige Raamovereenkomst, plus een Deelovereenkomst per uit te voeren opdracht. In de Raamovereenkomst zijn onder andere de gedragsregels en procedures vastgelegd waaraan de Uhlenbeck Holding professional zich binnen de organisatie van de opdrachtgever moet conformeren. In de Deelovereenkomst, die op naam staat van de ingezette professional, zijn de detailafspraken vastgelegd over onder meer: de aard en duur van de opdracht, de werklocatie, de contactpersonen en het overeengekomen uurtarief. Het doel van deze handleiding is om de Uhlenbeck Holding medewerker, die bij een opdrachtgever wordt gedetacheerd, vooraf te informeren over de in de Raamovereenkomst overeengekomen gedragsregels en procedures. Deze zijn voor hem/haar namelijk van toepassing zowel in het geval van directe inzet bij de klant, als in het geval van inzet bij de klant via derden. Daarnaast is dit document aangevuld met handelswijzen die Uhlenbeck Holding binnen haar dienstverlening van haar professionals verlangt. Deze verplichtingen zijn voor een deel ook vastgelegd in het document ‘Arbeidsregelingen OEJ Uhlenbeck Holding BV. Uhlenbeck Holding verzoekt iedere medewerker dan ook deze handleiding aandachtig te lezen en na van de inhoud kennis te hebben genomen, het voorblad te ondertekenen en te retourneren aan de directie van OEJ Uhlenbeck Holding BV.

 

► Employment services & outplacement support

Organisaties trekken regelmatig nieuwe of tijdelijke medewerkers aan. Tegelijkertijd hebben bedrijven te maken met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zoals flexibilisering, individualisering, maatwerk economie, internet en de groei van het aantal taakcombineerders. Deze aspecten hebben grote gevolgen voor de beschikbaarheid van mensen en de juiste persoon op de juiste plaats.
Binnen deze arbeidsmarkt ondersteunt OEJ Uhlenbeck Holding BV werkgevers bij het invullen van hun (tijdelijke) automatiseringsvacatures en biedt zij hulp bij het outplacementproces van boventallig ICT personeel. Anderzijds helpt Uhlenbeck Holding professionals én werkzoekenden bij het vinden en uitvoeren van betaald werk.

► QA services for perfect information systems

Volgens de Gartner Group staat het outsourcingsvraagstuk van IT producten en diensten hoog op de agenda van de beslisser. Echter, de besluitvorming is zo eenvoudig nog niet. Want bij uitbesteding komt er nogal wat kijken, zoals zaken op het gebied van cost management, toekomstvisie en diverse organisatorische & juridische aspecten. OEJ Uhlenbeck Holdig BV koos voor een middenweg en bewijst met haar dienstenpakket voor Testing, Auditing & Benchmarking, dat het gedeeltelijk uitbesteden van het testproces ook tot kostenbesparing en kwaliteitsverbetering van IT objecten kan leiden.

Welkom op de website van O.E.J. Uhlenbeck Holding B.V.

Wat is een holding?

De betekenis van een holding (ook wel bekend als holding company, holding bedrijf, houdstermaatschappij of beheer bv) luidt: een vennootschap die in de hiërarchie gezien wordt als de hoogste maatschappij binnen een groep van maatschappijen. Dit wil zeggen dat een holding BV in feite de baas is van alle andere BV’s die onder de holding hangen.

Ondernemen gebeurt altijd vanuit een rechtsvorm. Dit kan dus een eenmanszaak, VOF of BV zijn. Bij een holdingconstructie wordt er meestal gebruik gemaakt van de BV als rechtspersoon. Je kan twee type BV’s onderscheiden, het belangrijkste onderscheid tussen BV’s is de doelstelling van de BV:

Dit is je homepage, dat is wat de meeste bezoekers zullen zien als ze voor het eerst op je site komen.