► services for full employment & outplacement support

Organisaties trekken regelmatig nieuwe of tijdelijke medewerkers aan. Tegelijkertijd hebben bedrijven te maken met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zoals flexibilisering, individualisering, maatwerk economie, internet en de groei van het aantal taakcombineerders. Deze aspecten hebben grote gevolgen voor de beschikbaarheid van mensen en de juiste persoon op de juiste plaats.

Binnen deze arbeidsmarkt ondersteunt Flexity Consulting werkgevers bij het invullen van hun (tijdelijke) automatiseringsvacatures en biedt zij hulp bij het outplacementproces van boventallig ICT personeel.

Anderzijds helpt Flexity professionals én werkzoekenden bij het vinden en uitvoeren van betaald werk.