Introductie

Wat zoeken mensen in werk? Allemaal kennen wij de meest gehanteerde motivatietheorieën, waarbij vooral Maslov menigmaal wordt geciteerd. Om te beginnen zouden wij werken om te overleven en pas als dat allemaal geregeld is, komen zaken als zingeving aan de orde. Dat is dan ook, wat ons van andere zoogdieren onderscheidt.

Tamelijk recent zijn er echter nieuwe theorieën gepubliceerd, waarbij de biologische metafoor wat op de achtergrond is geraakt en vooral wordt ingezoomd op het wezenlijke van de mens. In deze benadering komt met name het woordje ‘flow’ voor en wordt er gesproken over gelukservaringen. Maar wat betekent dit laatste?

 

Mensen kunnen er blijkbaar van genieten om geconcentreerd met een taak bezig te zijn. Als die taak ‘inzet en nadenken’ vraagt en niet vanzelf zomaar routineus uitgevoerd moet worden, dan schijnen wij daar veel plezier aan te beleven. Of dat nu het maken is van een ingewikkeld recept of het spelen van een goede partij tennis; desgevraagd zeggen mensen – als het lukt – momenten van geluk te ervaren. Kennelijk hebben wij er behoefte aan om uitgedaagd te worden; om af en toe eens aan anderen te laten zien wat wij wel kunnen.

En als er dan gevraagd wordt – wanneer men dat zoal beleeft – dan blijkt dat heel veel mensen dat soort gelukservaring hebben door het uitvoeren van taken op het werk. Van werken kan dus een gevoel van vervulling uitgaan. Mits wij ons uitgedaagd voelen om onze capaciteiten te gebruiken én mits er iemand aanwezig is die waarneemt dat wij die prestatie leveren.

 

Bovenstaande is dus zeker iets anders dan werken als noodzakelijk kwaad. Werken kan dus gewoon erg leuk zijn; hetgeen door DataTest alom onderschreven wordt! Het interessante van de theorie is ook, dat het element ‘uitdaging’ aanwezig moet zijn. Zodra er sprake is van routine, dan daalt het tevredenheids gevoel bij het verrichten van taken. Meer van hetzelfde is tijdelijk comfortabel, maar op den duur de dood in de pot. Ook het element ‘feed back’ is een noodzakelijke bouwsteen om van het werken te kunnen genieten.

In eerste instantie, interessante materie voor mensen die arbeidsprocessen ontwerpen of reorganisaties uitvoeren. Maar echter ook belangrijk voor het human resource management van DataTest Services B.V. Want als genoemde theorie klopt en DataTest neemt aan dat dit zeker op waarheid berust, dan betekent het dat mensen zullen zoeken naar uitdagende klussen waarin ze met genoegen hun tanden kunnen zetten. In een omgeving die bovendien waardering geeft voor de geleverde prestatie.

 

In aansluiting op vorenstaande gaat DataTest er vanuit dat één van de belangrijkste redenen voor een indiensttreding, te maken heeft met een nieuwe uitdaging. Op basis van deze constatering tracht DataTest in de praktijk dan ook steeds de juiste match voor haar consultants te creëren, waarbij het persoonlijk ontwikkelingsplan – met vaak een learning on the job ofwel op welke wijze bepaalde ervaring opgedaan kan worden in telkens nieuwe ICT projecten – hoog in haar vaandel staat!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *