Wat zoeken mensen in werk? Allemaal kennen wij de meest gehanteerde motivatietheorieën, waarbij vooral Maslov menigmaal wordt geciteerd. Om te beginnen zouden wij werken om te overleven en pas als dat allemaal geregeld is, komen zaken als zingeving aan de orde. Dat is dan ook, wat ons van andere zoogdieren onderscheidt.

Tamelijk recent zijn er echter nieuwe theorieën gepubliceerd, waarbij de biologische metafoor wat op de achtergrond is geraakt en vooral wordt ingezoomd op het wezenlijke van de mens. In deze benadering komt met name het woordje ‘flow’ voor en wordt er gesproken over gelukservaringen. Maar wat betekent dit laatste?

Mensen kunnen er blijkbaar van genieten om geconcentreerd met een taak bezig te zijn. Als die taak ‘inzet en nadenken’ vraagt en niet vanzelf zomaar routineus uitgevoerd moet worden, dan schijnen wij daar veel plezier aan te beleven. Of dat nu het maken is van een ingewikkeld recept of het spelen van een goede partij tennis; desgevraagd zeggen mensen – als het lukt – momenten van geluk te ervaren. Kennelijk hebben wij er behoefte aan om uitgedaagd te worden; om af en toe eens aan anderen te laten zien wat wij wel kunnen.

En als er dan gevraagd wordt – wanneer men dat zoal beleeft – dan blijkt dat heel veel mensen dat soort gelukservaringem hebben door het uitvoeren van taken op het werk. Van werken kan dus een gevoel van vervulling uitgaan. Mits wij ons uitgedaagd voelen om onze capaciteiten te gebruiken én mits er iemand aanwezig is die waarneemt dat wij die prestatie leveren.

Bovenstaande is dus zeker iets anders dan werken als noodzakelijk kwaad. Werken kan dus gewoon erg leuk zijn; hetgeen door OEJ Uhlenbeck Holding BV alom onderschreven wordt! Het interessante van de theorie is ook, dat het element ‘uitdaging’ aanwezig moet zijn. Zodra er sprake is van routine, dan daalt het tevredenheidsgevoel bij het verrichten van taken. Meer van hetzelfde is tijdelijk comfortabel, maar op den duur de dood in de pot. Ook het element ‘feed back’ is een noodzakelijke bouwsteen om van het werken te kunnen genieten.

In eerste instantie, interessante materie voor mensen die arbeidsprocessen ontwerpen of reorganisaties uitvoeren. Maar echter ook belangrijk voor het human resource management van een bedrijf. Want als genoemde theorie klopt en Uhlenbeck Holding BV neemt aan dat dit zeker op waarheid berust, dan betekent het dat mensen zullen zoeken naar uitdagende klussen waarin ze met genoegen hun tanden kunnen zetten. In een omgeving die bovendien waardering geeft voor de geleverde prestatie.

In aansluiting op vorenstaande gaat Uhlenbeck Holding er vanuit dat één van de belangrijkste redenen voor een indiensttreding, te maken heeft met een nieuwe uitdaging. Op basis van deze constatering tracht Uhlenbeck Holding in de praktijk dan ook steeds de juiste match voor haar cliënten te creëren, waarbij het persoonlijk ontwikkelingsplan – met vaak een learning on the job ofwel op welke wijze bepaalde ervaring opgedaan kan worden in telkens nieuwe uitdagende ICT projecten – hoog in haar vaandel staat!

  Introduction and Culture

What do people look for in a job? We are all familiar with the widely accepted motivational theories; Maslov’s in particular is well known. We work in order to survive and only after survival has been guaranteed, we will think about issues like the meaning of life. This is what separates us from the other animals.

Recently however theories have been launched which focus more on the true essence of humans instead of on the mere biological reasons for working. Words like ‘flow’ and ‘happiness’ are commonly used in these theories.  But what does ‘happiness’ mean?

Apparently people enjoy concentrating on a task. We enjoy it if a task demands dedication and reflection, regardless of whether this is preparing a complicated recipe or playing a good game of tennis. When asked, people will say they experience happiness when accomplishing something. We feel the need to be challenged, to show others what we are able of.

And when asked when we experience such feelings of happiness, most of us will answer it is at work. Work can be fulfilling. On the condition we are challenged to use our talents and on the condition someone acknowledges our achievements.

The previous paragraph indicates work is not just a necessary evil. Work can be fun and OEJ Uhlenbeck Holding BV certainly endorses that view.  The most significant element of this theory is the element of challenge. As soon as a task becomes a routine, the feeling of satisfaction when carrying out that task decreases. Repeating more of the same might be comfortable for a while but in the end is devastating to our experience of happiness. Another important element in this theory is that ‘feedback’ is an absolute necessity for enjoying work.

Incorporating these elements into their work is not only important to people who design business processes or reorganize companies but also to Uhlenbeck Holding BV ’s Human Resource Management. If this theory is right – and Uhlenbeck Holding certainly assumes it is – its people will look for challenging assignments that they can really sink their teeth in, in an environment in which this is well appreciated.

Uhlenbeck Holding acknowledges that the main reason for someone to join our company is the new challenge. It will try to find the right match for all its people in which high value is put on personal development – often complemented with learning on the job to gather experience in various new and challenging projects.

Olke Uhlenbeck, Chief Executive Officer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *